zákaznická sekce | tel.: 474 720 155 | obchod@kalvos.cz

Příprava fotografií

Výběru správných fotografií věnujte trochu času. Při výběru fotografií dbejte na několik věcí:


  • Správná orientace fotografie
  • Dostatečná kvalita fotografie

Správná orientace fotografie

Každá ze šablon kalendářů, nebo jiných fotodárků má v popisu uvedenu orientaci fotografie. Ta může být: Na výšku, Na šířku, Čtvercová, popřípadě jejich kombinace. Tento faktor je velmi důležitý při výběru Vašich fotografií. Kompozice, respektive orientace Vaší fotografie by se měla shodovat s vybranou šablonou, či fotodárkem.

Způsob umístění fotograifie

Existuje několik způsobů jak lze fotografii do kalendáře umístit:

Orientace fotografie souhlasí s požadovanou orientací na šabloně

Tento způsob je ideální. Příprava fotografií spočívá pouze v tom, že vyberete příslušný počet fotografií a ty nám odešlete. Ukažme si vše na příkladu. Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Jak je vidět, fotografie byla jen lehounce po krajích oříznutá, ale nedošlo k žádné deformaci fotografie a výsledek je v pořádku.

Orientace fotografie neodpovídá šabloně

Pokud máte fotografii, která neodpovídá svojí orientací zvolené šabloně, je potřeba fotografii před odesláním upravit. Ukažme si toto opět na příkladu:

Orientace fotografie neodpovídá orientaci šablony. Toto můžeme vyřešit třemi způsoby:

  1. Vsazení - Fotografie zůstane nezdeformovaná, ale kolem fotografie vznikne bílý prostor, který znehodnocuje vzhled šablony.
  2. Ořez - Ořezem fotografie nedojde k deformaci, ale může se stát, že podstatná část původní fotografie nebude v šabloně vůbec vidět.
  3. Roztažení - Roztažením fotografie dojde k zásadní deformaci obrázku. Tuto variantu neprovádíme

Z předchozího textu vyplývá, že pokud máte jinak orientovanou fotografii, je nejvhodnějším způsobem umístění Ořez fotografie, avšak za předpokladu, že ořezem neztratíte podstatnou část kompozice obrazu. Jiným řešením je vybrat jinak orientovanou šablonu, nebo fotografii.

Z časových, a také finančních důvodů však není v našich silách takovýto ořez provádět při výrobě fotodárku. Je tedy zcela na vás, abyste si fotografie správně připravili.

Ořez fotografií

Ideálním pomocníkem pro výběr a ořez fotografií, je program Zoner Photo Studio. V současné době (listopad 2010) je již ve verzi 12. Pro ukázku ořezu fotografie nám postačí i předchozí verze. Níže uvedený obrázkový postup je však shodný i v jiných verzích. V našem příkladě máme zvolenou šablonu CDSM-NKN-08-A4-BAR, kde v popise kalendáře vidíme, že pro tento rozměr (A4), je doporučený poměr stran fotografie 1812 x 2503 pixelů. Před jakoukoliv úpravou fotografie nezapomeňte původní fotografii zazálohovat.

Výběr fotografie a otevření editoru

Dostatečná kvalita fotografie

Dostatečnou kvalitou fotografie rozumíme takovou velikost, aby výsledná fotografie na šabloně odpovídala tiskové kvalitě. Je rozdíl, pokud použijeme fotografii z 2Mpix fotoaparátu pro šablonu kalendáře o velikosti A4, nebo A2. Pro A4 bude jistě takováto fotografie postačovat, avšak pro větší velikosti bude fotografie již značně nekvalitní.

U každého popisu fotodárku je v tabulce uvedená optimální velikost fotografie v pixelech a její skutečné fyzické rozměry v milimetrech. Porovnejte tedy, zda Vaše fotografie odpovídají rozlišením hodnotám ve zvolené šabloně, pokud jsou vyšší tak je to vždy lepší.

Jak zjistíte rozlišení Vaší fotografie?

Pro zjištění rozlišení fotografie můžete použít například Zoner Photo Studio, nebo jakýkoliv jiný editor fotografií. Postačí Vám však i samotný průzkumník, který je součástí windows.